سارامیس

درسارامیس از یک نوع حروف برجسته به نام نور اندریک استفاده شده است که تشکیل شده از حروف استیل طلایی و نور پردازی زرد . و در این کار حروف از زمینه ی کامپوزیت برای منعکس کردن نور فاصله می گیرد