انواع لامپ LED

LED LT

دارای رنگ های مختلف  
  لامپ ها ی ال ای دی جایگزین لامپ های نئون هستند . لامپ های ال ای دی با کیفیت – نور بیشتر – مصرف برق کمتر و وضوح بالا تر از نئون در رنگ های سفید – زرد – آبی – سبز – قرمز تولید می شوند. لامپ های ال ای دی پر کاربرد ترین لامپ ها در صنعت تبلیغات و روشنایی هستند که به دو نوع کلاهی ...

iLED Pink

دارای رنگ های مختلف  
  لامپ ها ی ال ای دی جایگزین لامپ های نئون هستند . لامپ های ال ای دی با کیفیت – نور بیشتر – مصرف برق کمتر و وضوح بالا تر از نئون در رنگ های سفید – زرد – آبی – سبز – قرمز تولید می شوند. لامپ های ال ای دی پر کاربرد ترین لامپ ها در صنعت تبلیغات و روشنایی هستند که به دو نوع کلاهی ...

XEOS

  
دارای رنگ های مختلف  
  لامپ ها ی ال ای دی جایگزین لامپ های نئون هستند . لامپ های ال ای دی با کیفیت – نور بیشتر – مصرف برق کمتر و وضوح بالا تر از نئون در رنگ های سفید – زرد – آبی – سبز – قرمز تولید می شوند. لامپ های ال ای دی پر کاربرد ترین لامپ ها در صنعت تبلیغات و روشنایی هستند ...

LED LAMP

دارای رنگ های مختلف  
  لامپ ها ی ال ای دی جایگزین لامپ های نئون هستند . لامپ های ال ای دی با کیفیت – نور بیشتر – مصرف برق کمتر و وضوح بالا تر از نئون در رنگ های سفید – زرد – آبی – سبز – قرمز تولید می شوند. لامپ های ال ای دی پر کاربرد ترین لامپ ها در صنعت تبلیغات و روشنایی هستند که به دو نوع کلاهی ...

LED MAN

  
دارای رنگ های مختلف  
  لامپ ها ی ال ای دی جایگزین لامپ های نئون هستند . لامپ های ال ای دی با کیفیت – نور بیشتر – مصرف برق کمتر و وضوح بالا تر از نئون در رنگ های سفید – زرد – آبی – سبز – قرمز تولید می شوند. لامپ های ال ای دی پر کاربرد ترین لامپ ها در صنعت تبلیغات و روشنایی هستند ...

HG

 
دارای رنگ های مختلف  
  لامپ ها ی ال ای دی جایگزین لامپ های نئون هستند . لامپ های ال ای دی با کیفیت – نور بیشتر – مصرف برق کمتر و وضوح بالا تر از نئون در رنگ های سفید – زرد – آبی – سبز – قرمز تولید می شوند. لامپ های ال ای دی پر کاربرد ترین لامپ ها در صنعت تبلیغات و روشنایی هستند که ...

MG


لامپ ها ی ال ای دی جایگزین لامپ های نئون هستند . لامپ های ال ای دی با کیفیت – نور بیشتر – مصرف برق کمتر و وضوح بالا تر از نئون در رنگ های سفید – زرد – آبی – سبز – قرمز تولید می شوند. لامپ های ال ای دی پر کاربرد ترین لامپ ها در صنعت تبلیغات و روشنایی هستند که به دو نوع کلاهی و اوال عرضه می گردند . این دو نوع ...